Pěstitelská pálenice

Zpracováváme dovezené ovoce, které šrotujeme a nakládáme ve své kvasírně.

Ovoce musí být zralé, bez hniloby a plísní. Nesmí obsahovat listí, trávu, hlínu a jiné nečistoty.

Při příjmu ovoce na destilát se musí vyplnit a podepsat prohlášení, ve kterém je jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště pěstitele včetně katastrálního území z kterého ovoce pochází a ke kterému má pěstitel vlastnické právo. Od nás pěstitel dostane potvrzení o přijatém množství ovoce.

Po vypálení (tj. 2 - 4 měsíce) oznámíme pěstiteli telefonicky množství, cenu a termín odběru.

Další možností je pálení z Vašeho naloženého kvasu o minimálním množství 250 l, při menším množství se kvas smíchá po domluvě s kvasem jiného pěstitele.

Předpokládaná výtěžnosti 50% destilátu ze 100 kg ovoce:

  • Švestky 9 - 11 litrů
  • Hrušky 6 - 7 litrů
  • Jablka 7 - 8 litrů

Tato uvedená předpokládaná výtěžnosti
je závislá na kvalitě ovoce a kvasu.

Pěstitel může získat maximální množství
30 litrů 100 % ovocného destilátu na rodinu,
což v praxi znamená 60 litrů 50 % destilátu.

Pálenice Zahrádky