Technologie

Výroba pravého ovocného destilátu bez ředění vodou.

Zestárnutí ovocného destilátu pomocí ultrazvukového zařízení.

Pálenice Zahrádky